1-11 von 11 Ergebnisse
Zodiac Italia N-zo 760 (2019)
Preis nicht veröffentlichen

Zodiac Italia N-zo 760

1 x 250 Yamaha FB 4T I

youtube
Frankreich, Francia Mediterraneo
Cranchi Hobby 20 (1988)
8.500

Cranchi Hobby 20

1 x 210 Volvo Penta

camera-hq
Frankreich, Francia Mediterraneo
Beneteau Flyer 8 (1991)
28.000

Beneteau Flyer 8

2 x 200 Volvo Penta EB D

camera-hq
Frankreich, Provence - Alpes - Côte d'Azur
Jokerboat Clubman 24 (2010)
56.000

Jokerboat Clubman 24

1 x 250 Mercury FB 4T I

youtube
Frankreich, Francia Mediterraneo
Bayliner Vr6 Cuddy (2019)
63.000

Bayliner Vr6 Cuddy

1 x 200 Suzuki FB 4T

camera-hq
Frankreich, Francia Mediterraneo
Wimbi W7 (2017)
65.000

Wimbi W7

1 x 250 Mercury FB B

Frankreich, Francia Mediterraneo
Offshorer Marine Monte Carlo 30 (1986)
70.000

Offshorer Marine Monte Carlo 30

2 x 330 Crusader EB B

camera-hq
Frankreich, Francia Mediterraneo
Jeanneau Cap Camarat 7.5 Br-2 (2020)
75.000 (79.800 €)

Jeanneau Cap Camarat 7.5 Br-2

1 x 250 Suzuki

youtube camera-hq
Frankreich, Francia Mediterraneo
American Marine Grand Banks 36 Classic (1990)
125.000

American Marine Grand Banks 36 Classic

2 x 135 Ford LEHMAN EB TD

camera-hq
Frankreich, Francia Mediterraneo
Jeanneau Nc 9 (2019)
189.900 (194.900 €)

Jeanneau Nc 9

1 x 260 Volvo Penta EB TD

youtube camera-hq
Frankreich, Francia Mediterraneo
Capelli Tempest 40 (2021)
420.000

Capelli Tempest 40

2 x 425 Yamaha FB 4T I

camera-hq
Frankreich, Francia Mediterraneo